Điều kiện và hạng mục được sửa Online qua TeamViewer hoặc UltraViewer

01

Máy tính, Laptop phải khởi động lên màn hình chính và được kết nối internet.

02

Đã được cài 1 trong 2 phần mềm UltraViewer hoặc TeamViewer

03

Bạn có thể tham khảo khi không đủ điều kiện:
 Hướng dẫn cài đặt TeamViewer và UltraViewer

QUY TRÌNH

Quy trình thực hiện việc kiểm tra, sửa chửa máy tính từ xa qua mạng